Contactar

Datos de contacto

Asociación Cultural Artístico-Literaria Itimad
Por correo postal: Apartado de Correos 276, 41080, Sevilla
Por teléfono: 630 10 15 13 (Presidente), 648 06 52 73 (Tesorero) o 659 54 45 97 (Secretario)
Por correo electrónico: asociacionitimad@hotmail.com

Formulario de contacto

    Comentarios cerrados.